Google Adwords là gì? Tìm hiểu quảng cáo Google

1046
google adwords

Google Adwords là dịch vụ quảng cáo Google cho phép khách hàng mua quảng cáo bằng chữ hoặc hình ảnh tại các kết quả tìm kiếm hoặc các trang web do các đối tác Google Adsense cung cấp.

google adwords

Google Adwords là gì?

Adwords là viết  tắt của Advertisement Keywords, có nghĩa là quảng cáo từ khóa. Ra đời năm 2000, cách đây hơn một thập kỷ, Adwords chỉ là quảng cáo văn bản thuần túy trên công cụ Google Search và đối tác tìm kiếm. Ngày nay, quảng cáo Adwords bao gồm cả quảng cáo văn bản, quảng cáo hiển thị, quảng cáo trên điện thoại di động và quảng cáo video.

Google Adwords tính phí như thế nào?

Quảng cáo trên Google chỉ tính phí khi có người tương tác với mẫu quảng cáo của bạn và có thể tối ưu chi phí theo CPC, CPM, CPA.

  • CPC (Cost Per Click): Google tính phí dựa theo số lần nhấp chuột vào mẫu quảng cáo, số điện thoại
  • CPM (Cost Per 1000 impressions): Google tính phí dựa theo 1,000 lượt hiển thị
  • CPA (Cost Per Action): Google tính phí khi mọi người có một hành động cụ thể trên website hay app của bạn

Quảng cáo Adwords đem lại lợi ích gì?

Quảng cáo Google Adwords cho phép sản phẩm dịch vụ của bạn xuất hiện ở đầu trang tìm kiếm Google Search khi khách hàng tìm kiếm các từ khóa liên quan hoặc khi khách hàng đang tham khảo một nội dung liên quan trên trang đối tác của Adsense.

  • Nội dung quảng cáo hiển thị khi khách hàng tìm kiếm hoặc quan tâm đúng từ khóa cần tìm
  • Bạn chỉ trả tiền khi khách hàng nhấp chuột hoặc tương tác với quảng cáo hay website của bạn
  • Dễ dàng trong việc thêm bớt từ khóa hay website hiển thị
  • Dễ dàng thay đổi, thêm bớt mẫu quảng cáo cho phù hợp
  • Xài bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, có thể tạm dừng hoặc tắt quảng cáo khi cần

Hơn một triệu khách hàng, doanh nghiệp đã tin dùng quảng cáo Google Adwords và phát triển, thành công. Bạn cũng muốn , Hãy bắt đầu ngay bằng cách liên hệ với tôi